windsurfing

windsurfing
reklama


windsurfing
Nechranice online
windsurfing
Inzerce
zbynekr: Prodán set pro juniory od 6 let skládající...
namornik: Mám horní díl stěžně NS Silver 460/25  SD...
namornik: Prodám foil na windfoiling nebo wingfoiling : mast Zeeko ALU 90...
Novinky
02.11. CLANEK:
foto z dnešních Mlýnů
14.08. VIDEO:
Hawaii-Maui
31.12. VIDEO:
Slab
 
2012-09-04 17:57

Prohlášení firmy RAPID SPORT s.r.o.

Vážení windsurfeři,

vzhledem k tomu, že firma SLIM-Libor Šebesta šíří na své webové stránce www.slimsails.com o firmě RAPID SPORT s.r.o. a mě osobně nepravdivé informace s cílem nás poškodit, jsem nucen na tuto situaci reagovat tímto prohlášením:

 

S firmou SLIM - Libor Šebesta jsem začal spolupracovat od podzimu 2008. Na konci roku 2009 jsme založili společnost SLIM SPORT s.r.o, která začala podnikat v roce2010 akde vlastníme oba 50% obchodní podíl. V roce 2011 jsme výrazně rozšířili své aktivity poté, co jsme převzali windsurfingovou část ostravského obchodu Skotchka. Dále se nám podařilo na podzim 2011 dohodnou s francouzskou firmou BIC Sport  distribuci jejího kompletního sortimentu pro Českou a Slovenskou republiku.

Na začátku roku 2012 došlo k tomu, že se p. Šebesta rozhodl podnikat v rámci předmětu činnosti společnosti SLIM SPORT s.r.o. (výroba a opravy sportovního zboží) samostatně jako OSVČ, a to v prostorách a na majetku společnosti SLIM SPORT s.r.o. bez jakéhokoliv vypořádání se společníkem, smluvního vztahu či placení nájemného. Tímto jednostranně porušil společenskou smlouvu, de facto odstoupil od společného podnikání a poškodil společnost SLIM SPORT s.r.o.

Zároveň odmítl dodržení smluvních závazků společnosti SLIM SPORT s.r.o. v oblasti obchodní činnosti.

Za této situace, kdy hrozila společnosti SLIM SPORT s.r.o. majetková újma a insolvence, jsem byl nucen založit k 30. 3. 2012 novou společnost RAPID SPORT s.r.o., jejíž jsem 100% vlastníkem, která převzala smluvní závazky společnosti SLIM SPORT s.r.o.

Ve druhém čtvrtletí 2012 jsem se opakovaně pokoušel dohodnout s p. Šebestou takovou úpravu našich vztahů, která by umožnila oběma společníkům SLIM SPORT s.r.o. využívat společný majetek k jejich samostatnému podnikání.

K 1.6. 2012 byla uzavřena dohoda, která vymezila oblasti podnikání firmy SLIM-Libor Šebesta a firmy RAPID SPORT s.r.o., avšak p. Šebesta tuto smlouvu opakovaně porušil, a proto jsem ji musel  25. 7. 2012 s okamžitou platností vypovědět.

 

Zároveň jsem požádal svého právního zástupce, aby zvážil právní kroky proti firmě SLIM – Libor Šebesta, která se dopouští nekalosoutěžního jednání a porušuje má práva na ochranu osobnosti šířením nepravdivých informací.

 

V současnosti firma RAPID SPORT s.r.o. zajišťuje opravy windsurfingových plachet a kitů v nejvyšší kvalitě , na kterou jste dlouhodobě zvyklí.

 

 

V Ostravě 4. 9. 2012

 

V úctě

Marek Biroščák

RAPID SPORT s.r.o.

www.rapidsport.cz
 


Vložil: mravi


K tomuto článku není možné přidávat komentáře.

Výměna odkazů:       Windsurfing v ČR          windsurfing    
 
windsurfing
         
         
windsurfing
Registrace
windsurfing